Over Femke Deen

Historisch onderzoek

Femke Deen is historicus en auteur van de biografie Anna van Saksen. Verstoten bruid van Willem van Oranje.

Oorspronkelijk studeerde Femke af als cultureel antropoloog, met als afstudeerrichting Historische antropologie. Daarna volgde ze de postdoctorale opleiding journalistiek en werkte ze vijf jaar lang als journalist voor onder meer de Volkskrant en Historisch Nieuwsblad. Het historisch onderzoek bleef trekken en ze maakte de overstap naar de universiteit, waar ze als promovendus onderzoek ging doen naar zestiende-eeuwse media. Haar proefschrift Publiek debat en propaganda in Amsterdam tijdens de Nederlandse Opstand. Amsterdam ‘Moorddam’ (1566-1578) verscheen in 2015.

Na haar promotie richtte Femke zich op de vrouwen rond Willem van Oranje, een van de hoofdpersonen uit haar proefschrift. Na de biografie over Anna van Saksen doet ze nu onderzoek naar de derde vrouw van Oranje, Charlotte de Bourbon. Samen met Ineke Huysman van het Huygens Instituut is zij daarnaast samensteller van de bundel Moeders des Vaderlands. Deze bundel, met achttien portretten van invloedrijke middeleeuwse en vroegmoderne vorstinnen, geschreven door achttien historici, verschijnt in het voorjaar van 2024. Femke geeft ook lezingen over de vrouwen rond Willem van Oranje en over de Moeders des Vaderlands.