Verstoten bruid van Willem van Oranje

Biografie Anna van Saksen

Verschijnt bij: Uitgeverij Atlas Contact
Verschijningsdatum: 2018

Het ware verhaal van de verguisde tweede echtgenote van Willem van Oranje

Anna van Saksen staat bekend als een intens egoïstische vrouw die uiteindelijk compleet haar verstand verloor. Ze sleet haar laatste jaren in een dichtgemetselde kamer, waar ze uiteindelijk van uitputting stierf. Lange tijd werd aangenomen dat Willem van Oranje geen andere keuze had dan zich van haar te laten scheiden. Anna riep haar noodlot over zichzelf af door haar woedeaanvallen en haar verhouding met raadsman Jan Rubens, de vader van de bekende schilder.

De biografie zal aan de hand van nog niet eerder bestudeerde brieven en documenten laten zien dat Anna’s verhaal een stuk gecompliceerder is. Ze was opvliegend en eigenzinnig, dat zeker, maar ook intelligent, trots en hartstochtelijk. Anna weigerde zich door haar man en (schoon)familie te laten gebruikten als een pion in de godsdienstige en politieke strijd die Europa in de zestiende eeuw verscheurde. Ze voerde een jarenlang gevecht om teruggave van haar bruidsschat, die ze kwijtraakte toen ze met Oranje moest vluchten uit de Nederlanden. En al die tijd beweerde Anna stellig en steeds wanhopiger dat ze tot haar daden werd gedreven door Willem van Oranje en zijn familie.

De biografie vertelt het verhaal van Anna’s zoektocht naar zeggenschap over haar eigen leven: over de godsdienst die ze uitoefende, over haar financiële onafhankelijkheid – en over haar hart. Vrouwen in de vroegmoderne tijd hadden veel meer politieke en religieuze speelruimte dan lange tijd is aangenomen. Maar er waren grenzen, en die overschreed Anna. Juist omdat ze die grenzen bevocht, vormt Anna’s verhaal de perfecte ingang om licht te werpen op de positie van vrouwen in de zestiende eeuw. Dit boek laat de tragische neergang zien van een rijke en felbegeerde prinses tot een vrouw die letterlijk alles werd ontnomen. Tegelijkertijd werpt het nieuw licht op Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands.

De vrouwen van Willem van Oranje

Een steenrijke erfdochter (Anna van Egmond), een alcoholische lutherse (Anna van Saksen), een uitgetreden non (Charlotte de Bourbon) en een tragische Franse edelvrouw (Louise de Coligny). Dit is het populaire beeld van de vier vrouwen van Willem van Oranje, en het dient hoognodig te worden bijgesteld. Op tal van manieren oefenden de vrouwen rond Oranje invloed uit op de politieke en religieuze conflicten die de Nederlanden in hun greep hielden. Ze waren minder zichtbaar dan de legerleiders en veldheren die de geschiedenisboeken domineren, maar ze waren net zo bepalend voor het verloop van de Opstand en het ontstaan van de Republiek. De Opstand speelde zich niet alleen af op het strijdveld, maar werd ook uitgevochten via huwelijkspolitiek, intensief netwerken en bemiddeling. En juist daarin blonken de vrouwen rond Oranje uit.