Literaire non-fictie

Literaire non-fictie

Dit boek valt onder de noemer ‘literaire non-fictie’. Door de verhalen van de vrouwen met behulp van literaire stijlmiddelen te vertellen, komen ze beter tot hun recht dan in een ‘gewoon’ publiekshistorisch boek. Literaire non-fictie wekt personages tot leven via het schrijven in scènes, de nadruk op universele thematiek, authentieke details en een toegankelijke stijl. Daardoor kunnen lezers zich identificeren met de personages.

Om de verhalen van de vrouwen rond Willem van Oranje recht te kunnen doen, zal nog veel grondig archiefonderzoek moeten worden gedaan. De belangrijkste bronnen vormen de uitgebreide briefwisselingen die de vrouwen voerden met Oranje, met elkaar, met andere familieleden en met de politieke hoofdrolspelers uit deze periode. Maar ook andere bronnen zoals pamfletten, handschriftenverzamelingen, vonnissen, verhoren, wetgeving, administratie, petities en hofprotocollen worden geanalyseerd, net als veel secundaire literatuur over de periode en de betrokken personen.

Voor sommige periodes en gebeurtenissen zijn directe bronnen schaars. Om toch een historisch verantwoord en tegelijk levendig beeld te kunnen schetsen, worden andere, soortgelijke bronnen uit de omgeving van de beschreven persoon of uit de beschreven periode gebruikt.