Louise de Coligny

Al snel na Charlottes dood hertrouwde Willem van Oranje met Louise de Coligny, een hoge Franse edelvrouw die al jong weduwe was geworden tijdens de Bloedbruiloft van 1572. Louise had belangrijke connecties met de hoge Franse adel, en bleek een slimme vrouw met veel politiek inzicht. Na de dood van Willem van Oranje in 1584 vertrok Louise met vier van de zes dochters van Willem met Charlotte de Bourbon naar Zeeland, waar ze aansluiting vonden bij een groep Franse edelen. Tegelijk vocht ze voor de positie van haar zoon Frederik Hendrik, en introduceerde ze hem aan het Franse hof. Ze bleek uiterst begaafd in dynastieke politiek en regelde goede huwelijkskandidaten voor haar stiefdochters. Tot haar dood bleef ze heen en weer reizen tussen haar twee ‘vaderlanden’: de Republiek en Frankrijk.