Charlotte Brabantina en Elisabeth

Charlotte Brabantina en Elisabeth, twee dochters uit het huwelijk van Oranje met Charlotte de Bourbon, werden op jonge leeftijd wees. Louise de Coligny nam hen onder haar hoede, en arrangeerde huwelijken tussen hen en twee belangrijke hoge Franse edellieden. De twee ontwikkelden zich tot ‘staatsvrouwen’, die correspondeerden met de invloedrijkste personen van zowel de Republiek als het Franse hof en bemiddelden in tal van conflicten. Zo had Charlotte Brabantina een goede verstandhouding met de Franse koning Lodewijk XIII: hij hechtte veel waarde aan haar adviezen. De invloed van deze sterke vrouwelijk nazaten van de Vader des Vaderlands wordt, ondanks toenemende interesse van Nederlandse en internationale historici, nog altijd onderschat.