De vrouwen

Over Willem van Oranje zijn boekenkasten vol geschreven, en natuurlijk is ook aandacht besteed aan zijn vrouwen. Zij worden voornamelijk beschreven in hun rol van echtgenote van Oranje en moeder van zijn kinderen. Over Oranjes dochters is bij een breed publiek nog minder bekend. Oranjes vrouwen en dochters zijn zo verworden tot een pion in het leven van de belangrijkste Nederlander aller tijden.

De vrouwen rond Oranje hebben echter ook hun eigen verhalen te vertellen – verhalen vol strijd om macht en politieke invloed. Dit boek laat zien op welke manieren de vier vrouwen en een aantal dochters invloed uitoefenden op Oranje en daarmee op de politieke en religieuze gebeurtenissen die we nu de Nederlandse Opstand noemen. De Opstand speelde zich niet alleen af op het strijdveld, maar werd ook uitgevochten via huwelijkspolitiek, intensief netwerken en bemiddeling. En juist daarin blonken de vrouwen rond Oranje uit.

Willems oudste dochter, Maria van Nassau, fungeert als rode draad waarmee de verhalen van de vrouwen aan elkaar worden verbonden. Maria maakte ze allemaal mee. Haar moeder, Anna van Egmond, stierf toen Maria twee jaar oud was. Maria groeide op met Anna van Saksen als stiefmoeder, vergezelde haar vader in ballingschap in slot Dillenburg vanaf 1567 en hield zijn gezin draaiende nadat haar stiefmoeder naar Keulen was vertrokken. Nadat ze terugkeerde in de Nederlanden maakte ze van dichtbij Charlotte de Bourbon en Louise de Coligny mee. Met haar zussen Charlotte Brabantina en Elisabeth onderhield Maria altijd contact.

Door de geschiedenissen van de vrouwen door Maria’s ogen te bekijken, krijgen ze meer samenhang dan een aantal ‘losse’ portretten. Maria leent zich ook goed voor de rol van protagonist, omdat veel van haar brieven en ander archiefmateriaal bewaard zijn gebleven. Uit haar brieven blijkt dat ze een intelligente, sterke vrouw was, begaan met het lot van haar familie, van de Nederlanden en van de protestantse godsdienst.

Maria van Nassau
Anna van Egmond
Anna van Saksen
Charlotte de Bourbon
Louise de Coligny
Charlotte-Brabantina en Elisabeth