Over Femke Deen

Historisch onderzoek

Femke Deen is historicus en auteur van de biografie Anna van Saksen. Verstoten bruid van Willem van Oranje. Ze promoveerde in 2012 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de rol van propaganda en media tijdens de Nederlandse Opstand in Amsterdam.

Oorspronkelijk studeerde Femke af als cultureel antropoloog. Daarna volgde ze de postdoctorale opleiding journalistiek, en werkte ze vijf jaar lang als journalist voor onder meer de Volkskrant en Historisch Nieuwsblad. Het historisch onderzoek bleef trekken en ze maakte de overstap naar de universiteit, waar ze als promovendus onderzoek ging doen naar zestiende-eeuwse media.

De afgelopen jaren werkte ze aan een biografie over Anna van Saksen, de tweede vrouw van Willem van Oranje, voor uitgeverij Atlas Contact. Van 2014 tot 2016 was Femke daarnaast als docent verbonden aan de vakgroep vroegmoderne geschiedenis van de UvA. Femke geeft ook lezingen over de vrouwen rond Willem van Oranje en over haar boek over Anna van Saksen. Ze woont in Amsterdam.